Primär leverantör

Primär leverantör

« Back to Glossary Index

Då ett företag har flera leverantörer för en och samma artikel, har i vissa fall en av dessa en central och prioriterad ställning. En sådan leverantör kallas primär leverantör.Merparten av inköpsorderna läggs till denna leverantör.

 

Begrepp på engelska: Primary Delivery