Paretos minioritetsprincip

« Back to Glossary Index

Paretos minoritetsprincip formulerades av den Schweiziske nationalekonomen Vilfredo Pareto. Principen lyder: ”I varje serie av element svarar alltid ett litet antal element för en stor del av effekten”. Principen utgör den bakomliggande teorin till volymvärdeanalys. En alternativt förekommande benämning på principen är 80/20-regeln.

 

Begrepp på engelska: Pareto miniority principle