OEM-avtal

OEM-avtal

« Back to Glossary Index

En typ av leveransavtal där leverantören åtar sig att exklusivt leverera en för kunden specialutvecklad produkt. Ibland kan OEM-avtalet vara förenat med ett utvecklingsavtal där leverantören i första hand tar fram prototyper, verktyg, tester mm, men ibland innebär OEM endast att leverantören tar sin standardprodukt och ger den en extra beteckning eller kanske en etikett med kundens namn, för att kunden ska kunna ta mer betalt för att egentligen sälja en billig standardprodukt.

Kärnan i ett OEM-avtal brukar utgöras av en paragraf där leverantören ensidigt förpliktigar sig att exklusivt leverera produkten eller det speciella utförandet till köparen. Dessutom är det vanligt att avtala att säljaren tar ett fullständigt produktansvar, till skillnad från vanliga standardavtal såsom NL, Orgalime eller UNECE.

 

OEM är en förkortning på Original Equipment Manufactured.

 

Begrepp på engelska: OEM-Agreement, OEM-Delivery Contract