ODT

ODT

« Back to Glossary Index

OTD (On time delivery) är ett mått på hur mycket av beställda varor som levereras i tid till avtalad plats i förhållande till totala antalet varor.