Nyckeltal (KPI)

« Back to Glossary Index

Ett nyckeltal är det mått som på ett förenklat sätt uttrycker ett resultat, en prestation eller en annan intressant företeelse för att beskriva dess relativa värde. Som exempel på nyckeltal kan nämnas lageromsättningshastighet, servicenivå och vinstmarginal, se även KPI.