Materialomkostnad

Materialomkostnad

« Back to Glossary Index

En materialomkostnad kan beskrivas som en kostnad för sådana resurser som används gemensamt för materialförsörjningen och som därför måste fördelas på anskaffade artiklar, exempelvis med hjälp av fördelningsbas direkt material. Som exempel på sådana kostnader kan nämnas personalkostnader på inköpsavdelningen, kostnader för lagerpersonal, lokalkostnader, avskrivningar och räntor för transport och hanteringsutrustning samt räntekostnader för kapital bundet i förråd och lager.

 

Begrepp på engelska: Material overhead