Materialbehovsplanering

Materialbehovsplanering

« Back to Glossary Index

Materialbehovsplanering är en materialplaneringsmetod som går ut på att behovskvantiteter och behovstidpunkter för i produkter ingående material beräknas genom nedbrytning med hjälp av produktstrukturer från ett produktionsprogram. Vanliga alternativa benämningar är Materialbehovsberäkning eller enbart Behovsberäkning.

Begrepp på engelska: Material requirements planning