Logistik

Logistik

« Back to Glossary Index

Termen logistik är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som har som mål att material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet. Det kan definieras som planering, organisering och kontroll av materialflöden, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion, som syftar till att ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader och andra uppoffringar som är förknippade med att skapa tids och platsnytta för varor.

 

Begrepp på engelska: Logistics