LIFO

LIFO

« Back to Glossary Index

LIFO står för Last in – first out, Sist in – först ut. Det är en princip för lagervärdering som innebär att senast inlevererade produkten förbrukas först. Se även FIFO.