Leverantörsvite

Leverantörsvite

« Back to Glossary Index

En typ av reglerat skadestånd för de fall leverantören försenat leveransen så att köparen lidit skada.

Enligt köplagen (27 §) har en köpare rätt till skadestånd då han lidit skada på grund av säljarens försening. Eftersom det kan vara svårt att fastställa exakt hur stor skada köparen lidit är det som regel enklare att fastställa en procentsats per tidsenhet av försening. För säljaren har det den ‘stora’ fördelen att det begränsar skadeståndet avsevärt, för köparen är fördelen att det förenklar en förhandlingslösning i stället för en segdragen domstolsprocess.

På engelska används ofta förkortningen ‘LD’ som står för “Liquidated Damages”.