Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

« Back to Glossary Index

Begreppet syftar på ett företags insatser för att utveckla sina leverantörers prestationsförmåga och resurser samt det logistiska samspelet mellan parterna.

 

Begrepp på engelska: Supplier development