Leverantörsbedömning

Leverantörsbedömning

« Back to Glossary Index

Leverantörsbedömning är ett bedömande av alternativa leverantörer i samband med val av mest lämplig leverantör. Faktorer som normalt i första hand beaktas vid leverantörsbedömning är prisnivå, produktkvalitet, leveransservice, företagsstorlek, lokalisering, organisation, kompetens, fabrikslokaler och produktionsutrustning.

 

Begrepp på engelska: Supplier evaluation