Leveransvillkor

Leveransvillkor

« Back to Glossary Index

Leveransvillkor är bestämmelser i ett köpeavtal som reglerar säljarens respektive köparens förpliktelser i samband med leverans av vara eller tjänst. Det som i första hand regleras i formella leveransvillkor är vem som skall stå risken för varan under transporten, vem som skall teckna försäkring samt vem som skall svara för transportkostnaderna.

 

Begrepp på engelska: Delivery conditions