Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

« Back to Glossary Index

Med leveranssäkerhet menas i vilken utsträckning korrekt vara enligt order levereras och i vilken mån den levererade varan är korrekt och felfri.

 

Begrepp på engelska: Delivery reliability