Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet

« Back to Glossary Index

Lageromsättningshastighet är ett nyckeltal för lagerstorlekar som gör möjlig jämföranden mellan olika lager och mellan ett och samma lager vid olika tidpunkter. Den är lika med årsomsättningen i förhållande till kapitalbindningen. Omsättningshastigheten anger sålunda hur många gånger som lagret omsätts per år.

 

Begrepp på engelska: Inventory turnover