Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

« Back to Glossary Index

Med kvalitetsstyrning menas alla de aktiviteter som har som mål att till att en avsedd kvalitetsnivå på produkter och tjänster uppnås. Kvalitetsstyrning innefattar dels planering av produktkvalitet, dels kontroll av att önskad produktkvalitet uppnås.

 

Begrepp på engelska: Quality assurance