Kundorderbehandling

« Back to Glossary Index

Med kundorderbehandling menas en sammanfattande benämning på de arbetsmoment som inkluderar att ta emot kundönskemål, lämna prisuppgifter och leveranstider samt att registrera en kundorder och att reservera material i ett kundorderbehandlingssystem.

 

Begrepp på engelska: Order entry