Kraljics matris

Kraljics matris

« Back to Glossary Index

Kraljics används som ett analysverktyg och är en modell som används för att kategorisera ett företags leverantörer.

Modellen togs fram av Peter Kraljic och publicerades första gången 1983 i artikeln Purchasing must become Supply Management i Harvard Business Review.
Läs mer på Wikipedia

Begrepp på engelska: Kraljics matrix)