Kategoristyrning

Kategoristyrning

« Back to Glossary Index

I inköpssammanhang brukar Category management många gånger beskrivas som en styrd process/metod för att nå bättre hävstång med det moderna inköpsarbetet, avseende såväl produkter som tjänster och entreprenader. Flera inköpsorganisationer väljer dessutom att organisera sig utifrån sina prioriterade inköpskategorier och tillsätter exempelvis en särskild kategorichef (även category manager) för att samordna arbetet. Utmärkande för de flesta modeller är att de sätter kunden i fokus och förutsätter faktabaserade beslut, tvärfunktionellt samarbete samt banbrytande innovationer.

 

“Category Management”, eller kategoristyrning som det kallas på svenska, myntades av professor Brian F Harris i slutet av 1980-talet som ett koncept för detaljhandeln (specifikt Wallmart-kedjan), där varje kategori styrdes som ett slags “minibusiness” i syfte att skapa tillväxt och lönsamhet för en kategori produkter genom att utgå från konsumentens behov.

 

Den ursprungliga Brian Harris-modellen introducerades 1997 och består av åtta olika steg. Category management för inköp/upphandling utvecklades av fordonsindustrin (också i slutet av 1980-talet), där en komprimerad 5-stegsmodell  blev vanlig – exempelvis 5i-modellen.

 

Begrepp på engelska: Category Management