Kategoristrategi

Kategoristrategi

« Back to Glossary Index

En kategoris strategi är ett distinkt grundläggande val som görs för att skapa differentiering och som vägledning till taktiska alternativ inom en kategori. Beskriver ”Vad” vi skall göra.

Begrepp på engelska: Category Strategy