Kassationsfaktor

Kassationsfaktor

« Back to Glossary Index

För att undvika brister och andra typer av avbrott i materialflödet måste man vid materialplanering ta hänsyn till förekomst av kassation. Detta görs genom att använda olika typer av kassationsfaktorer. Val av lämpligt alternativ för att göra kassationspåslag är beroende av kassationens art och storlek.

 

Begrepp på engelska: Scrap factor