Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet

« Back to Glossary Index

Kapitalomsättningshastighet (KOH) anger hur nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Det är ett nyckeltal som därmed visar hur många gånger ett kapital (tillgångarna) omsätts under en viss period. KOH beräknas genom att dividera omsättningen med en kapitalbas, vanligen det totala kapitalet (genomsnittlig balansomslutning). KOH = omsättning / totalt kapital