Kanban

Kanban

« Back to Glossary Index

Kanban är ett dragande system (pull) för att styra produktion och lagerhållning där arbetsorder och leverans av artiklar utlöses av behov i tillverkningsprocesser nedströms. Kanban-system förekommer numera i många varianter utvecklade för olika ändamål och situationer. Observera att Kanban-system inte behöver ha en viss nivå på mellanlager för att fungera. Dess syfte är att reducera mellanlager men så länge det är i funktion går det inte att uppnå noll artiklar i lager.

Single Card Kanban, Product Kanban, Mulitple Kanban, Priority Kanban, Emergency Kanban, Generic Kanban, Dual Card Kanban.

Läs mer under Behovssug (Pull)