Kaizen

Kaizen

« Back to Glossary Index

Kaizen är ett japanskt uttryck som står för en ständigt pågående effektivisering och vidareutveckling av verksamheter med hjälp av alla berörda anställdas engagemang och deltagande.

Process Kaizen:
Lagarbete med att åtgärda fel, störningar och att eliminera slöseri i produktionsprocesser.

Läs mer under Ständiga förbättringar