JIT (Just-in-time)

« Back to Glossary Index

Just-in-time är ett synsätt och en planeringsfilosofi som syftar till att eliminera allt slöseri. Det står för en strävan att producera och leverera rätt produkt i rätt mängd och vid rätt tidpunkt som de behövs. Företag som arbetar med JIT förutsätts arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider. Kassationer skall vara försumbart och tillgängligheten av maskiner och anläggningar måste vara hög. En vanlig förkortning är JIT.