ISO

ISO

« Back to Glossary Index

ISO 9000 är en internationell standard för kvalitetssäkring. Den är utvecklad för att hjälpa företag att utveckla och införa kvalitetssäkringssystem. ISO 9000 är en serie omfattande fem olika standards med nummer 9000–9004.

ISO 9001 är världens mest etablerade ramverk för kvalitet, och är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den är till för att hjälpa alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring.

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Den innehåller ett system av hjälpmedel för att i företaget säkerställa att den miljöpåverkan som verksamheten medför står i överensstämmelse med de krav som ställs av lagar och förordningar.

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av denna standard får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. Den riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning.