Inventering

« Back to Glossary Index

En Inventering är en fysisk räkning av faktisk kvantitet i förråd och lager. Sådan inventering görs vid vissa mellanrum för att korrigera saldon om felaktigheter uppkommit. Vid inrapportering av inventeringsresultat rapporteras alternativt inventerad kvantitet eller differensen mellan inventerad kvantitet och kvantitet enligt lagerredovisningssystemet. Den senare formen kallas differensinventering.

 

Begrepp på engelska: Physical inventory, cycle counting