Integrerad logistik

Integrerad logistik

« Back to Glossary Index

Integrerad logistik är ett synsätt som betyder att försörjningskedjor betraktas från ett helhetsperspektiv. De processer som utförs i försörjningskedjorna administreras gemensamt och över funktions- och företagsgränser snarare än funktions- och företagsindividuellt.

 

Begrepp på engelska: Integrated logistics