Inköpsanmodan

Inköpsanmodan

« Back to Glossary Index

En företagsintern handling som ger uppdrag till en hos beställaren behörig person att utfärda en inköpsorder (eller beställning). Anmodan betraktas sällan som avtalsdokument, såvida inte parterna avtalar om detta, men en bra regel är att inte blanda in inköpsanmodan i avtalsdokumenten. Vid masstillverkning brukar inköpsanmodan automatgenereras av materialplaneringssystemet.

Vid vissa företag utgör inköpsanmodan ett sätt att kontrollera att allt material är behörigt beställt, då kan det krävas flera påskrifter på en anmodan. Först när inköpsanmodan är klar kan inköparen nyttja sin firmateckningsrätt och teckna avtal. Synonymt begrepp är beställningsanmodan. Ibland förekommer även termen upphandlingsanmodan, men syftar då oftast på ett dokument som initierar en upphandlingsprocess.

 

Begrepp på engelska: Purchase Request