Indirekt kostnad

Indirekt kostnad

« Back to Glossary Index

En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan hänföras till visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren, produkt eller tjänst. Indirekta kostnader fördelas i stället med hjälp av fördelningsnycklar från den enhet eller avdelning i företaget där de uppstår.

 

Begrepp på engelska: Indirect cost