Incoterms

« Back to Glossary Index

Incoterms är ett regelverk för internationella leveransvillkor och utges av ICC, International Chamber of Commerce. Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten samt hur länge. Incoterms är även erkända av myndigheter och domstolar världen över.