Impulsinventering

Impulsinventering

« Back to Glossary Index

Impulsinventering är en inventeringsvariant som går ut på att man i stället för att inventera vid vissa fasta i förväg planerade tillfällen, inventerar på grund av att visa aktiviteter inträffat. Sådana händelser kan inträffa helt slumpmässigt och impulser till att de skall åtföljas av inventering fås ofta via lagerredovisningssystemet. Som exempel på händelser som kan föranleda impulsinventering kan nämnas att lagersaldot blivit noll eller negativt eller att inleverans skall ske och lagret följaktligen är på en mycket låg nivå och därmed lätt att räkna för inventeringsändamål. Direktinventering är en alternativt använd term.

 

Begrepp på engelska: Direct physical inventory