Hyllvaror

Hyllvaror

« Back to Glossary Index

De engelska förkortningarna OTS och COTS är benämningar på hyllvaror. Inköparen använder dessa begrepp för att motivera köp av standardiserade produkter istället för dyra och dåligt testade produkter av kundanpassad karaktär. Det är vanligt att många produkter är överspecificerade av anskaffningsorganisationen, hyllvarorna kan då visa upp alternativ med lika bra funktionalitet till ett mycket lägre pris. Inköparen talar också gärna om att köpa leverantörsstandard (suppliers standard) istället för speciallösningar.

 

Begrepp på engelska: Of The Shelf, OTS, Commercials Of The Shelf, COTS