Hybrid sourcing

Hybrid sourcing

« Back to Glossary Index

Hybrid sourcing är ett korsning mellan single sourcing och multiple sourcing. Det innebär att man använder multiple sourcing på artikelgruppsnivå och single sourcing för de individuella artiklarna inom respektive artikelgrupp.