Grov kapacitetsplanering

Grov kapacitetsplanering

« Back to Glossary Index

Grov kapacitetsplanering är en metod för att uppskatta framtida kapacitetsbehov med hjälp av så kallade kapacitetsbehovsnycklar. Tillvägagångssättet används både för att analysera och utvärdera produktionsplaner vid huvudplanering och i samband med grovplanering vid starkt undorderorienterad produktion.

 

Begrepp på engelska: Rough cut capacity planning