Genomloppstid

Genomloppstid

« Back to Glossary Index

Genomloppstiden är den tid som går åt för att tillverka en artikel från uttag av material och start av första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel. Genomloppstiden är en del av ledtiden. Principiellt består den av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider.

 

Begrepp på engelska: Throughput time