Genomloppskapacitet

Genomloppskapacitet

« Back to Glossary Index

Genomloppskapacitet är det mått på hur många timmar per period som kan avsättas för att genomföra en operation i en produktionsgrupp. För produktionsgrupper med endast en maskin/tillverkningsenhet är genomloppskapaciteten och volymkapaciteten lika stora. Finns det flera tillverkningsenheter blir genomloppskapaciteten lika med kapaciteten per enhet gånger antalet möjliga enheter som den kan tillverkas i parallellt. Genomloppskapaciteten är framför allt av intresse vid genomloppsplanering, operationstidssättning och leveranstidsberäkning.

 

Begrepp på engelska: Throughput capacity