Garantiserviceavtal

Garantiserviceavtal

« Back to Glossary Index

De flesta produkter och tjänster säljs med någon form av garanti eller ansvar för fel, dock brukar ansvaret för arbetet att byta defekta komponenter variera från avtal till avtal. I fallet med enkla produkter borde den bästa lösningen vara att beställaren själv byter, men i fallet med mer komplex utrustning kan det vara en fördel för beställaren att göra ett tillägg i köpeavtalet alternativt teckna ett särskilt garantiserviceavtal. Vissa garantiserviceavtal kan också omfatta visst periodiskt underhåll. Vid mycket långa garantitider, typ mer än tre år, är det kutym att teckna garantiserviceavtal eller liknande.