Fyllnadsgrad

Fyllnadsgrad

« Back to Glossary Index

Fyllnadsgrad är ett uttryck för i vilken utsträckning tillgängligt lagerutrymme i ett lager är utnyttjat. Fyllnadsgraden kan beräknas som utnyttjat antal lagerplatser i förhållande till tillgängligt antal lagerplatser, alternativt som utnyttjad lageryta i förhållande till totalt tillgänglig lageryta.

 

Begrepp på engelska: Fill rate

 sv_SESwedish