Fullmakt

Fullmakt

« Back to Glossary Index

En fullmakt innebär att en person är behörig att göra en viss rättshandling. En fullmakt kan vara skriftlig eller muntlig, men den kan också vara av typen ställningsfullmakt.

 

Begrepp på engelska: Power of attorneysv_SESwedish