Frekvensplacering

« Back to Glossary Index

Frekvensplacering är en teknik för placering av gods i lager av fastplatstyp. Den innebär att de artiklar som har flest lagerrörelser per tidsenhet placeras i den del av lagret där de är lättast och snabbast att plocka.

 

Begrepp på engelska: Location by frequency