Försörjningskedja

Försörjningskedja

« Back to Glossary Index

Med en försörjningskedja menas en följd av till varandra levererande företag från råmaterial via olika led av tillverkare och distributörer till slutkonsumerande kund. Med utgångspunkt från det företag i försörjningskedjan som står i fokus är den betraktad från ett materialflödesperspektiv. Jämför efterfrågekedja och värdekedja.

 

Begrepp på engelska: Supply chainsv_SESwedish