Förkalkyl

Förkalkyl

« Back to Glossary Index

En förkalkyl är en kostnadsberäkning av en produkt som görs innan produktion har skett. Den kan brukas som en del av en offert vid kundorderorienterad produktion eller för förstagångsprissättning vid produktutveckling av standardprodukter. Förkalkylen baseras på grovt planerad eller uppskattad materialåtgång och tidsåtgång.

 

Begrepp på engelska: Product cost