Förebyggande underhåll

« Back to Glossary Index

Aktiviteter som utförs i syfte att i förväg avstyra maskinhaverier eller andra produktionsavbrott samt säkerställa produktionskvalitet kallas förebyggande underhåll. Det kan exempelvis innefatta justeringar, komponentutbyte, rengöring och service.

Periodiskt underhåll är ett annat uttryck.

 

Begrepp på engelska: Preventive maintenance