Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial

« Back to Glossary Index

Förbrukningsmaterial är det material som inte ingår i någon produkt men som krävs för produkters tillverkning, exempelvis smörjoljor, trassel, handverktyg o dyl. Kostnader för förbrukningsmaterial inkluderas ofta i produktkalkylen som en del av tillverkningsomkostnaden.

 

Begrepp på engelska: Indirect material