FMS

FMS

« Back to Glossary Index

FMS (Flexible manufacturing system) syftar på ett arrangemang av automatiskt styrda maskiner, hanteringssystem och transportsystem. Transportsystemet överför automatiskt arbetsstycken mellan maskinerna. En gemensam dator styr systemets samtliga maskiner och transport/hanteringsutrustningar. I systemet kan som regel flera olika artiklar vara under tillverkning vid ett och samma tillfälle.