Flytande lagerplaceringssystem

« Back to Glossary Index

Med flytande placeringssystem menas system för placering i lager som innebär att levererad artikel placeras på lämpligt vald plats. Platsen är endast knuten till artikelnumret så länge det finns kvantiteter var av det som levererats. Typiskt för ett system med flytande placering är att det jämfört med fastplatssystem kräver mer administrativt arbete och ställer mer avancerade krav på lagerredovisningssystemet. Å andra sidan medför det ett mindre behov av lagerutrymme.

 

Begrepp på engelska: Random location storage system