Flaskhals

Flaskhals

« Back to Glossary Index

Flaskhals är ett begrepp för en produktionsresurs som är överutnyttjad. Genom överbeläggningen kommer flaskhalsresursen att vara en begränsande faktor för det totala produktionssystemets output. Trång sektion är en vanlig alternativ benämning för termen Flaskhals.

 

Begrepp på engelska: Bottleneck