Fjärdepartslogistik (4PL)

Fjärdepartslogistik (4PL)

« Back to Glossary Index

En vidareutveckling av tredjepartslogistik. 4PL-aktören sköter och utvecklar sina kunders totala logistikkedja. Fjärdepartslogistik innebär att ett fristående företag ingår ett långsiktigt samarbetsavtal med ett logistikköpande företag som ensamt ansvarig för försörjning med logistiktjänster. Fjärdepartslogistikern organiserar och administrerar i sin tur olika underlevererande logistikföretag för att fullgöra sitt uppdrag.

 

Begrepp på engelska: Fourth party logistics