FIFO

« Back to Glossary Index

FIFO (First in – first out). Begreppet avser Först in – först ut principen vid lagervärdering och lagerhantering och innebär därmed att första inlevererade varan också förbrukas först. Se även LIFO